Nacht van de Duisternis RSS

Op de Nacht van de Duisternis op 20 oktober 2018 doven verschillende steden en gemeenten de verlichting voor een avond en kunnen inwoners, op enkele plaatsen, even proeven van de gezelligheid en de rust van een donkere nacht.

Met Nacht van de Duisternis zetten Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder de impact van de lichtvervuiling in de kijker. Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. Constante verlichting op gebouwen of op ruimtes waar niemand komt, verlichting richting de hemel, etc. met als gevolg onnodige energieverspilling en excessieve nachtelijke verlichting. Voor sommige mensen leidt dit tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen, maar ook het bioritme van planten en dieren wordt hierdoor verstoord. Nachtverlichting hangt nauw samen met de graad van verstedelijking, en wetende dat België een van de meest verstedelijkte landen ter wereld is, gaan we daar samen actief iets aan doen!

In Blankenberge wordt op zaterdag 20 oktober 2018 de monumentenverlichting van de Sint-Antoniuskerk en de sierverlichting in het Koning Albert-park gedoofd.

Gepubliceerd op maandag 15 oktober 2018 17.16 u.