Naturalisatie

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt.

Je kan op verschillende manieren Belg worden:

  • door automatische toekenning
  • de algemene procedure is de nationaliteitsverklaring
  • de uitzonderingsprocedure is de naturalisatie (deze procedure wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers)

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk. De vereiste voorwaarden en documenten variëren volgens de specifieke situatie.

Je kan terecht bij de dienst Burgerlijke stand voor meer informatie over de voorwaarden en de procedures.