Neem deel aan een adviesraad RSS

De stad Blankenberge beschikt over verschillende adviesraden, die burgers de mogelijkheid geven om een bijdrage te leveren aan het lokale beleid. Bij aanvang van de nieuwe legislatuur 2019-2024 dienen een aantal adviesraden opnieuw samengesteld te worden.

In Blankenberge is dit onder meer het geval voor de seniorenraad (SSR) , de gehandicaptenadviesraad (GAR) en de sportraad. Daarnaast zoekt het bestuur ook deskundigen voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en voor de beheerraad van het cultuurcentrum en de bibliotheek.

Het stadsbestuur doet dan ook een warme oproep naar alle burgers en verenigingen om zich kandidaat te stellen en vertegenwoordigers aan te duiden voor een van deze adviesraden.

Ben jij kandidaat?

Bezorg je schriftelijke kandidatuur vóór 31 maart (GECORO) of vóór 19 maart (gehandicaptenadviesraad en seniorenraad) aan:
Stadsbestuur Blankenberge - College van burgemeester en schepenen – J.F. Kennedyplein 1 – 8370 Blankenberge of mail naar stadhuis@blankenberge.be met vermelding voor welke raad je je kandidaat stelt.

Info & voorwaarden

Ga voor alle info en voorwaarden naar www.blankenberge.be/adviesraden.

Gepubliceerd op woensdag 6 februari 2019 9.30 u.