NERO Blankenberge

NERO staat voor: Normstelling En Responsabilisering bij Overlast door jongeren

Wat is het doel van NERO?

Jongeren (12 tot 18-jarigen) komen in het NERO-project terecht wanneer zij overlast veroorzaken in het kader van overtredingen van het algemeen politiereglement van Blankenberge.

Het Lokaal Bestuur en de lokale politie willen het volgende bereiken:

 • een normstellend signaal naar de jongeren toe;
 • de responsabilisering van de ouders of hun voogd;
 • de overlast verminderen en voorkomen dat deze jongeren bij justitie terechtkomen;
 • eventuele verdere delinquentie afremmen;
 • de ouders ondersteunen.

In dit project heeft het Lokaal Bestuur een preventieve functie, door de jongeren en ouders te betrekken bij een op maat geschreven traject. Het Lokaal Bestuur wil de ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun zoon of dochter, dit bij het vaststellen van maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. De intentie is om te voorkomen dat de problemen erger worden of zich herhalen.

Wat is overlast?

Met overlast wordt bedoeld: “De individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een stad, wijk, straat kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt.”

Voorwaarde om te spreken van overlast: het gestelde gedrag omvat een inbreuk op het algemeen politiereglement (bijvoorbeeld het verstoren van de openbare orde).

Wat gebeurt er als de jongere overlast gepleegd heeft?

Minderjarigen (van 12 tot 18 jaar), overtreders van het algemeen politiereglement, worden overgebracht naar het politiecommissariaat. Hiervoor krijgt de ouder of voogd, een belasting van € 100 aangerekend. De politie wijst hen op hun wettelijke verantwoordelijkheid die ze dragen voor hun minderjarige zoon of dochter. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een vrijstelling van de belasting verkrijgen.

Hoe kan je een vrijstelling krijgen?

De trajectbegeleider van het NERO-project van de dienst Veiligheid en Samenleven nodigt de ouders uit voor een eerste gesprek bij de politie. Bij dit gesprek zijn de jongere, de ouders, de trajectbegeleider en een inspecteur van de dienst Jeugd en Gezin van de politie aanwezig.

Tijdens dit gesprek bespreken we het gedrag van de minderjarige zoon/dochter en stellen we ondersteunende afspraken voor (dit kan alleen als er tegen de minderjarige geen justitiële procedure loopt, hiervoor toetsen we vooraf het evocatierecht van de jeugdrechter af bij het parket). Als alle partijen akkoord gaan, leggen we deze afspraken vast in een afsprakennota die de ouders (voogden), de minderjarige en het Lokaal Bestuur ondertekenen.

Wanneer vervalt de belasting definitief?

Als zowel de ouders/voogden als de minderjarige zich aan de afspraken houden die in de afsprakennota opgenomen zijn, vervalt de belasting van € 100. Dit evalueren we na maximum vijf maanden tijdens een evaluatiegesprek.

Welke afspraken worden gehanteerd?

Het Lokaal Bestuur wil de ouders/voogden ondersteunen bij de opvoeding van hun zoon/dochter. Aan de hand van een afsprakennota wil ze voorkomen dat de problemen erger worden of zich herhalen.

Voorbeelden van afspraken:

 • de minderjarige neemt deel aan zinvolle vrijetijdsbesteding;
 • de ouders volgen de schoolprestaties op en bespreken dit met de school/CLB;
 • de ouders volgen gerichte doorverwijzing op in functie van opvoedingsondersteuning als zij nood hebben aan dergelijke begeleiding.

Waar vinden de gesprekken plaats?

Het eerste gesprek vindt plaats bij de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke (Scarphoutdreef 1, 8370 Blankenberge).

Voor de verdere opvolging worden zij uitgenodigd op de dienst Veiligheid en Samenleven van het Lokaal Bestuur (J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge).

Lokale besturen die eveneens Nero-projecten uitvoeren

 • Lokeren
 • Mechelen
 • Ninove