Nieuwe inschrijvingsprocedure basisscholen RSS

Voor het schooljaar 2023-2024 verandert de inschrijvingsprocedure voor alle basisscholen in Blankenberge. Om elk kind een plaats te garanderen in een school naar keuze, starten de scholen met digitaal aanmelden.

Welke kinderen kunnen aanmelden? 

  • Je kind is geboren in 2021 en gaat in 2023 of op 01.09.2024 voor het eerst naar de basisschool. 
    OF 
  • Je kind is al ingeschreven in een school, maar je kiest volgend schooljaar voor een andere Blankenbergse basisschool. 

Hoe je kind aanmelden? 

  1. Meld je kind online aan tussen 28.02 en 21.03 via de website van de school of www.blankenberge.be/kleuter-en-lager-onderwijs
  2. Je kind krijgt een school toegewezen. Je ontvangt op 24.04 een bericht via mail of per post. 
  3. Schrijf je kind in de toegewezen school in. Dit kan van 24.04.2023 tot 15.05.2023. 
Wie? Wat moet je doen? Waar moet je zijn? 
VOORRANGSREGEL 
Je kind heeft een broer of zus die al school loopt in de gekozen school. 
Kinderen van schoolpersoneel. 
Tot 01.02.2023 kan je je kind inschrijven. Op de school van de broers/zussen. 
Op de school waar je als personeel werkt.
Alle andere kinderen Van 28.02.2023 vanaf 9 uur tot en met 21.03.2023 om 14 uur je kind aanmelden Via de website van één van de scholen of via www.blankenberge.be/kleuter-en-lager-onderwijs vanaf 28.02.2023.
Aangemelde kinderen krijgen een toewijzing in een school (e-mail of brief). Van 24.04.2023 tot en met 15.05.2023 kan je je kind inschrijven Op de toegewezen school. 
Niet-aangemelde kinderen of voor kinderen waarvoor er geen plaats is in de school naar keuze. Vanaf 23.05.2023 kan je je kind inschrijven Op de school waar er eventueel nog vrije plaatsen zijn. 

Haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol zolang je tussen 28.02 en 21.03 om 14 uur ten laatste aanmeldt. Na deze datum kun je niet meer aanmelden. 

Kinderen in het buitengewoon onderwijs 

Volgt je kind les in het buitengewoon onderwijs? Voor jou verandert er niets. Een kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, gebeurt rechtstreeks op de school. Breng wel het verslag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) mee. Meer info krijg je bij het CLB van de school waar je kind school loopt. 

Meer info

Contacteer de basisschool. Contactgegevens van de Blankenbergse basisscholen vind je hier: 
www.blankenberge.be/kleuter-en-lager-onderwijs

Gepubliceerd op maandag 16 januari 2023 17 u.