Nieuwe westelijke strekdam

De werken voor de bouw van een nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge startten op 02 oktober 2023. De werken zullen duren tot het voorjaar 2026.

In een eerste fase wordt het betonnen westerstaketsel afgebroken. Het puin van de afbraak wordt grotendeels hergebruikt voor de nieuwe constructie. Een duurzame oplossing, want hierdoor kan het wegtransport doorheen Blankenberge en Wenduine beperkt worden.

Verzandingsproblematiek

De bouw van een nieuwe westelijke strekdam, een project van afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK) en het lokaal bestuur Blankenberge, moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven van Blankenberge tegengaan.

De jachthaven heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang en jaarlijkse stormen leiden tot een snelle verzanding van de havengeul. Daarbij komt de sterke erosie van het strand van Wenduine die voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge zorgt. In Wenduine lag de oplossing voor de erosie in de bouw van een strandhoofdenveld. Deze strandhoofden zijn intussen afgewerkt en zorgen nu inderdaad voor een stabieler strand met minder erosie.

Staketsel en deel strand afgesloten

Op 2 oktober start de aannemer met de voorbereidende werken en de werfopbouw. Het betonnen westerstaketsel wordt volledig afgesloten. Een deel van het strand wordt ingenomen voor de werfketen en het stockeren van materiaal. 

Het strand wordt afgesloten vanaf het Westerstaketsel tot aan de eerste houten trap richting Wenduine. Wil je wandelen op het strand? Dan geraak je er via de eerste houten trap die je bereikt via 't schelpenpadje (het wandelpadje vlak voor Bistro ZeeZee). Bistro Zee Zee blijft tijdens de werken altijd bereikbaar. 

Duurzaam transport

De tweede helft van oktober 2023 start de afbraak van het betonnen westerstaketsel. Die start in zee, en gaat zo geleidelijk landwaarts. De afbraak van het westerstaketsel wordt zoveel als mogelijk vanop het staketsel zelf uitgevoerd. Hierdoor zal er slechts minimale hinder zijn in de havengeul. Voor het scheepvaartverkeer komt er tijdelijke vaarwegsignalisatie.

Doordat er op een duurzame en circulaire manier gewerkt wordt, kan het wegtransport doorheen Blankenberge en Wenduine toch enigszins beperkt worden. Daarnaast zullen de betonnen deklaagelementen, die in Zeebrugge worden gefabriceerd, over zee naar de projectsite vervoerd worden.

600 meter lang

De nieuwe westelijke strekdam zal ongeveer 600 meter lang zijn. De bovenkant ervan zal tussen de 7,5m TAW en 6m TAW (Tweede Algemene Waterpassing) liggen. In normale omstandigheden, bij hoogwater en bij springtij zal de dam steeds volledig zichtbaar zijn voor het scheepvaartverkeer. Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht. De lichtmast is 12,2m hoog.

Om de scheepvaart te geleiden komen er boeien en buispalen. De dam zal functioneel toegankelijk zijn voor onderhoudswerken of interventies en evacuaties. De eerste 180 meter zal publiek toegankelijk zijn. Daarna zullen wandelaars via een trap naar het strand kunnen.

Timing

De werken zullen – zonder onvoorziene omstandigheden – duren tot het voorjaar 2026. Tijdens de maanden juli/augustus wordt er niet gewerkt. De kostprijs van het project bedraagt 18,6 miljoen euro.

Info

Meer info over de actuele werfinrichting, het circulatieplan en de updates over de planning vind je via de website van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Voor meer info of vragen, contacteer de afdeling Kust.

kust@vlaanderen.be 
T 059 554 211