Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 RSS

Terinzagelegging van het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Dit document ligt ter inzage van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-MER worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER loopt van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Raadpleeg de kennisgeving tijdens deze periode via de volgende kanalen:

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen via:

 • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij
   Secretariaat-generaal
   Plan-MER PL0272 - GLB
   Ellipsgebouw, 5de verdieping
   Koning Albert II-laan 35 bus 40
   1030 Brussel;
 • e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be met als onderwerp Publieke inspraak OO plan-MER PL0272 Vlaamse GLB.
 • via afgifte van de opmerking in het stadhuis.
Gepubliceerd op maandag 27 december 2021 10.07 u.