Update: noodbesluit omgevingsvergunning - opschorting termijnen RSS

De opschorting van de openbare onderzoeken werd niet verder verlengd naar aanleiding van de coronamaatregelen. Dit wil zeggen dat de opgeschorte openbare onderzoeken hervatten na 24 april 2020.

UPDATE!

Vanaf maandag 27 april 2020 is er weer inzage mogelijk voor het publiek op de Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu, maar dit kan enkel op afspraak op volgende momenten:

  • Maandag tot en met vrijdag: iedere ochtend van 8.30 tot 12 uur
  • Woensdagnamiddag: van 13.30 tot 17.15 uur

Een afspraak mag maximaal een half uur duren, met maximaal twee personen.

Personen die zich van een andere stad/gemeente naar Blankenberge willen verplaatsen voor inzage, kunnen dit enkel doen indien zij hiervoor werden aangeschreven in hun hoedanigheid als aanpalende. De brief dient ter staving meegebracht te worden.

Wij doen er alles aan om de dienstverlening te organiseren op een manier die veilig is zowel voor het publiek als voor het personeel. Bijgevolg vragen wij dan ook om alle instructies van het personeel nauwgezet op te volgen.

Indien je verdere vragen hebt of een afspraak wenst te maken, dan kan je contact opnemen via T 050 636 440 of via stedenbouw@blankenberge.be.


Bericht d.d. 27 maart 2020

De Vlaamse Regering heeft in kader van het coronavirus op 24 maart 2020 een noodbesluit goedgekeurd waarin maatregelen worden getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures.

De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar er gelden tijdelijk wel langere beslissingstermijnen.

Het is van groot belang dat iedereen op een goede en veilige manier kennis kan nemen van voorgenomen projecten in openbaar onderzoek, maar het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek is onder de huidige omstandigheden echter zeer moeilijk omwille van de federale maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distancing.

Voor omgevingsaanvragen met openbaar onderzoek geldt dan ook het volgende:

  • Reeds gestarte openbare onderzoeken worden geschorst vanaf 24 maart 2020 en worden na 24 april 2020 hernomen. Een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld reeds 22 dagen liep tot 24 maart 2020 zal na 24 april 2020 nog 8 dagen verder lopen, voor een totaal van 30 dagen.
  • Nieuwe openbare onderzoeken zullen starten na 24 april 2020.

Belangrijk om op te merken is dat de datum van 24 april 2020 mogelijks verlengd zal worden door de overheid.

Voor omwonenden betekent het bovenstaande concreet dat zij mogen wachten tot na 24 april om een dossier in openbaar onderzoek te gaan inkijken in het stadhuis. 

Voor bouwheren betekent dit dat de eindbeslissing door het college van burgemeester en schepenen mogelijks langer op zich kan laten wachten. Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu zet zich uiteraard ten volle in om deze impact tot een minimum te herleiden.

Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu is vanaf 24 maart 2020 gesloten voor het publiek, ook in kader van openbare onderzoeken. Wel kan je, indien je verdere vragen hebt, contact opnemen via het telefoonnummer 050 636 440 of via het e-mailadres stedenbouw@blankenberge.be.

Gepubliceerd op dinsdag 21 april 2020 10.05 u.