Omgevingsvergunning: bekendmakingen openbare onderzoeken & beslissingen

Via onderstaande links kan je de bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen inzake omgevingsvergunningen raadplegen.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Bekendmaking beslissingen