Omgevingsvergunning: bekendmakingen openbare onderzoeken & beslissingen

Via onderstaande links kan je de bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen inzake omgevingsvergunningen raadplegen.

Op 24 maart 2020 besliste de Vlaamse Regering om de termijnen inzake omgevingsvergunningen aan te passen. Dit heeft gevolgen voor openbare onderzoeken.

De lopende termijn van de openbare onderzoeken wordt met 30 dagen geschorst tussen de periode van 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Dit houdt in dat reeds lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot na 24 april 2020 waarna deze hernomen worden met de termijn van opschorting.

Bijvoorbeeld een openbaar onderzoek loopt van 20 maart 2020 tot en met 19 april 2020. De opschortingstermijn loopt van 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Er zijn bijgevolg 4 dagen verlopen (20 tot 24 maart) en er resten nog 26 dagen die starten vanaf 25 april 2020. De nieuwe termijn loopt dus tot 21 mei 2020 (25 april + 26 dagen).

Bekendmaking openbare onderzoeken

Bekendmaking beslissingen