Onderwijscheques

Ouders bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is (voor het kleuter- tot en met het secundair onderwijs) hebben onder bepaalde voorwaarden recht op onderwijscheques.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
 • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Procedure

De onderwijscheques kunnen voor het komende schooljaar tussen 1 juni van het huidige jaar en 31 mei van het volgende jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt.

De onderwijscheques gelden voor de periode van 1 juli van het huidige jaar tot 30 juni van het volgende jaar en kunnen maar eenmaal per schooljaar aangevraagd worden.

Bedrag

 • De cheques worden aan de begunstigde bezorgd tegen een contante betaling van € 2 per cheque.
 • De waarde van elke cheque bedraagt € 10.
 • Op iedere onderwijscheque staat de naam van de leerling.
 • Het gebruik van deze cheques is strikt persoonsgebonden.
 • De onderwijscheques gelden voor het ganse schooljaar (tot 30 juni).
 • Niet-gebruikte cheques kunnen niet ingewisseld worden.

Aantal cheques

 1. Kleuter onderwijs: 4 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 8
  • Tussenkomst OCMW: € 32
 2. Lager onderwijs: 6 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 12
  • Tussenkomst OCMW: € 48
 3. Eerste graad secundair onderwijs: 10 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 20
  • Tussenkomst OCMW: € 80
 4. Tweede en derde graad secundair onderwijs: 12 cheques aan € 10 per cheque
  • Tussenkomst begunstigde: € 24
  • Tussenkomst OCMW: € 96

Wat meebrengen

 • recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar te vernieuwen)
 • inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling