Onderwijspremie

Studenten hoger of tweedekansonderwijs hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een onderwijspremie.

Voor wie?

  • Studenten hoger onderwijs ontvangen de premie tot zij één einddiploma behalen en dit ongeacht de leeftijd.
  • Deelnemers tweedekansonderwijs ontvangen de premie tot zij één einddiploma secundair onderwijs behalen en dit ongeacht de leeftijd.
  • Bissers kunnen van deze premie genieten op voorwaarde dat ze ingeschreven waren voor de examens van het voorafgaande schooljaar.

Wie in het hoger onderwijs ongeacht de studierichting trist of meer, ontvangt voor dat jaar/die jaren geen premie.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
  • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Procedure

De tegemoetkomingen voor de studenten hoger onderwijs kunnen voor het komende schooljaar tussen 1 juni van het huidige jaar en 31 mei van het volgende jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt. 

De tegemoetkomingen voor de deelnemers tweedekansonderwijs kunnen tussen 1 juni van het huidige jaar en 31 mei van het volgende jaar aangevraagd worden aan de balie van het Sociaal Huis.

De tegemoetkomingen voor de studenten hoger onderwijs en tweedekansonderwijs gelden voor de periode van 1 juli van het huidige jaar tot 30 juni van het volgende jaar en kunnen maar eenmaal per schooljaar aangevraagd worden.

Bedrag

  • Studenten hoger onderwijs en deelnemers tweedekansonderwijs ontvangen per schooljaar een tegemoetkoming van € 250 die binnen de maand na de aanvraag overgeschreven wordt op hun rekening.
  • De onderwijspremie wordt uitbetaald na aftrek van eventueel openstaande schulden bij het OCMW en/of stadsbestuur.

Wat meebrengen

  • recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar te vernieuwen)
  • inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling