Onderwijspremie

Studenten hoger onderwijs en Tweedekansonderwijs ontvangen per schooljaar een onderwijspremie van € 250.

De premie wordt uitbetaald aan de student zelf.

De onderwijspremie kan aangevraagd worden vanaf 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe schooljaar tot 31 mei van datzelfde schooljaar.

 

Voor wie?

- Studenten hoger onderwijs ontvangen de onderwijspremie tot zij één einddiploma behalen.

- Deelnemers Tweedekansonderwijs ontvangen de onderwijspremie tot zij één diploma secundair onderwijs behalen.

Procedure

Je maakt een afspraak in het Sociaal Infopunt om je zorgscore te berekenen.
Maak je liever geen afspraak, dan ben je welkom op maandag van 8.30 tot 12 uur.

Wat meebrengen

- Het meest recente aanslagbiljet van de FOD Financiën van alle meerderjarige gezinsleden.

- Indien je niet in het bezit bent van een aanslagbiljet of het gezamenlijk belastbaar inkomen op het biljet is nul, dan is een recent bewijs van inkomsten noodzakelijk.

- Het meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing indien je eigenaar bent van een onroerend goed.

- Een recent attest van de FOD Sociale zekerheid en/of recent attest van de Zorgkas indien jij of jouw minderjarig kind zorgbehoevende is.

- Inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling.

- Bankkaart (kopie) van de student zelf.