Onderwijstoelage

Het lokaal bestuur Blankenberge wil gezinnen helpen om de schoolkosten te betalen en voorziet daarom een onderwijstoelage. De onderwijstoelage kan je éénmaal per kalenderjaar krijgen.

Voor wie?

Minderjarige en/of schoolgaande kinderen en jongeren (tot 26 jaar) 

De minderjarige en/of het schoolgaande kind en jongere tot 26 jaar heeft recht op verhoogde tegemoetkoming;

OF

Minstens één volwassene in het gezin is in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling;

OF

Pleegkinderen.

Zie voorwaarden op pagina 4-5 in de brochure Sociaal Infopunt.

Procedure

In het begin van het schooljaar bezorgt de school aan de leerlingen en/of ouders een flyer met afscheurstrook: 

  • hierop kleef je een klever van de mutualiteit
  • aanduiden indien collectieve schuldenregeling of budgetbeheer/budgetbegeleiding met schuld of pleegzorg van toepassing is.
  • na controle door het Sociaal Huis wordt de onderwijstoelage uitbetaald aan de school die de toelage in mindering van de schoolfactuur brengt.
  • De onderwijstoelage kan je éénmaal per schooljaar krijgen. 
  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de school voor 15 september.

Bedrag

  • Kleuteronderwijs: € 55
  • Lager onderwijs: € 105
  • Secundair onderwijs: € 282,10

Ook studenten hoger onderwijs/tweedekansonderwijs kunnen in aanmerking komen voor een onderwijstoelage (€ 282,10).

Het bedrag van de toelage in het kleuter- en lager onderwijs is gelijk aan de maximumfactuur. Het bedrag van de toelage in het secundair onderwijs is gelijk aan het studiegeld vast gedeelte niet-beurstariefstudent. Jaarlijks worden deze bedragen herzien.

Zie ook Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs.

Het bedrag van de toelage in het hoger onderwijs/tweedekansonderwijs is gelijk aan het studiegeld vast gedeelte niet-beurstariefstudent. Jaarlijks wordt dit bedrag herzien. 

Zie ook Studiegelden.

Wat meebrengen

  • inschrijvingsbewijs van de school
  • een kopie van je bankkaart

Je ontvangt de onderwijstoelage op je bankrekening binnen de twee maanden na je aanvraag.