Onderwijstoelage

De onderwijstoelage kan je éénmaal per kalenderjaar krijgen.

Het bedrag van de toelage in het kleuter- en lager onderwijs is gelijk aan de maximumfactuur. Het bedrag van de toelage in het secundair onderwijs is gelijk aan het studiegeld vast gedeelte niet-beurstariefstudent. Jaarlijks worden deze bedragen herzien.

Zie ook Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs.

  • Het aanvraagformulier voor de onderwijstoelage (kleuter-, lager- en secundair onderwijs) ontvang je via de school bij het begin van het nieuwe schooljaar.
  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de school voor 15 oktober.
  • De school brengt de onderwijstoelage in mindering van de schoolfactuur.

Het bedrag van de toelage in het hoger onderwijs/tweedekansonderwijs is gelijk aan het studiegeld vast gedeelte niet-beurstariefstudent. Jaarlijks wordt dit bedrag herzien. 

Zie ook Studiegelden.

Voor wie?

Minderjarige en/of schoolgaande kinderen en jongeren (tot 26 jaar) 

De minderjarige en/of het schoolgaande kind en jongere tot 26 jaar heeft recht op verhoogde tegemoetkoming;

OF

Minstens één volwassene in het gezin is in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling;

OF

Pleegkinderen.

Wat meebrengen

  • inschrijvingsbewijs van de school
  • een kopie van je bankkaart

Je ontvangt de onderwijstoelage op je bankrekening binnen de twee maanden na je aanvraag.