Ontlenen van stadsmateriaal

Je kunt allerlei materiaal voor het organiseren van een evenement ontlenen bij de uitleendienst van de stad.

De aanvraag moet minstens twee weken voor de aanvang van de activiteit gebeuren, voor een grote activiteit minstens twee maanden vooraf.

Als download vind je de tarievenlijst.

Kortingen en vrijstellingen

80% korting

 • Plaatselijke verenigingen aangesloten bij stedelijke raad of kerngroep caranavalsstoet
 • Plaatselijke gebuurtenkringen
 • Plaatselijke adviesraden
 • Wijkcomités voor het organiseren van een buurtfeest
 • Organisaties van tentoonstellingen
 • Organisaties met duidelijke sociale inslag
 • Peroneel lokaal bestuur Blankenberge

Opgelet: de korting wordt enkel toegekend als je het stadsmateriaal tijdig aanvraagt.

Vermindering 50%

 • Zelf afhalen en terugbrengen (niet mogelijk voor tenten en podium)

Vrijstelling van retributie

 • Vlaggen en vlaggenmasten ter promotie van de stad
 • Samenwerkingsovereenkomst met de stad
 • Vriendenkring brandweer
 • Vriendenkring politie
 • politie- en hulpdiensten voor maatregelen i.v.m. veiligheid of verkeer