Ontwikkelen van digitale informatiezuilen ter ondersteuning van Zorgzame Buurten

Projectnaam

Ontwikkelen van digitale informatiezuilen ter ondersteuning van Zorgzame Buurten.

Start- en einddatum RFI

Tijdspanne waarbinnen je je interesse voor het project kan indienen:
15 juni 2022 t.e.m. 11 juli 2022 om 17 uur.

Opdrachtgever / projectverantwoordelijke

Lokaal Bestuur Blankenberge, LDC De Bollaard
Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge
buurtzorg@blankenberge.be of T 050 235 850

Context en voorwerp van de RFI

Het Lokaal Bestuur Blankenberge, meer bepaald het lokaal dienstencentrum (LDC) De Bollaard wil door het inschakelen van lokale handelaars inzetten op het creëren van een Zorgzame Buurt in Uitkerke. Lokale handelaars hebben veelal een goed contact met de buurtbewoners en zijn vertrouwenspersonen in de buurt. Daarom wil het LDC digitale informatiezuilen bij de handelaars plaatsen om enerzijds de buurtbewoners te informeren, te sensibiliseren en om de verbondenheid in de buurt te versterken. Anderzijds moeten deze zuilen ook een kanaal zijn om de kwetsbare inwoners te bereiken. Zij moeten de mogelijkheid hebben om de noodzakelijke diensten te contacteren door middel van een contactformulier dat in een geïntegreerde brievenbus kan gedeponeerd worden.

Verwachtingen

De bedrijven die informatie willen delen over hun producten of diensten, moeten een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de door hen aangeboden functionaliteit. Ze moeten het mogelijk maken dat het Lokaal Bestuur Blankenberge kan nagaan in hoeverre de beschrijvingen van het product of de dienst toelaten de verwachtingen in te vullen.

Louter indicatief mag bij het informatieaanbod ook prijsinformatie toegevoegd worden.

Deze marktprospectie heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen zodat het Lokaal Bestuur Blankenberge in een later stadium de volgende acties op de meest efficiënte wijze kan plannen.

De gegevens die je aanreikt bieden een antwoord op onze vragen, maar worden in dit stadium NIET beoordeeld.

De digitale informatiezuil moet minstens bestaan uit volgende onderdelen: 

 • Het gaat over een geschat aantal van 40 informatiezuilen.
 • De informatiezuilen moeten minstens een 15” rechtstaand beeldscherm bevatten. Indien er verschillende opties zijn dan zien we dit graag.
 • Touchscreen is niet noodzakelijk.
 • Een geïntegreerde luispreker is niet noodzakelijk, wel een pluspunt.
 • Minimale resolutie scherm: 1.080 x 1.920 px.
 • De digitale schermen moeten compatibel zijn met de digital signage mediaplayers van Brightsign om de nodige content naar de schermen te sturen. Binnen het lokaal bestuur werken we al met Brightsign, die werking willen we blijven hanteren.
  • Dit impliceert dat we schermen wensen zonder advertisingmogelijkheden van een derde partij, we wensen de schermen in eigen beheer te hebben en zelf aan te sturen.
  • De informatiezuil moet een ruimte bevatten om de brightsign player in op te bergen.
  • Een HDMI aansluiting is noodzakelijk.
 • Het is onze bedoeling om in, op of aan de informatiezuil onderstaande zaken aan te bieden. De aanbieder geeft aan of deze optie standaard kan worden bekomen of als dit maatwerk betreft. Als het maatwerk betreft, geeft de aanbieder aan of hij hier al dan niet zelf voor kan instaan. Infozuilen die onderstaande opties niet hebben komen nog steeds in aanmerking:

  • Een brievenbus met deurtje. De minimale inhoud: 8 liter
  • Ruimte om A6-formaat postkaartjes en een A4 formaat rechtstaand magazine aan te bieden.
  • Ruimte voor twee informatiedragers met een maximale afmeting van een A4 formaat.
 • De maximale afmetingen van de informatiezuilen (uitgezonderd een eventuele voet):
  • Breedte: 30 cm
  • Hoogte: 160 cm 
  • Diepte: 30 cm

Qua service verwachten we minstens het volgende:

 • Belangrijke (technische) kenmerken:
  • Ondersteuning van de belangrijkste bestandsextensies voor afbeeldingen en video’s.
  • Er moet een goede ondersteuning zijn bij eventuele problemen en snelle oplossingstermijn.
  • Duurzame materialen en laag energieverbruik zijn een pluspunt: bv. minder sterke ledverlichting bij donker weer, sterkere verlichting bij zonnig weer.
  • De logo's van het project Zorgzame Buurten en van het Lokaal Bestuur Blankenberge moeten op een zichtbare geïntegreerd worden.

Timing uitrol project

September 2022

Praktische regeling

De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan het RFI-proces. Een definitief antwoord wordt verwacht tegen 11 juli 2022, 17 uur.

Bij het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft dienstencentrum De Bollaard de verantwoordelijkheid voor het volledige proces. Alle vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan:

LDC De Bollaard
Koning Albert I-laan 112, 8370 Blankenberge
T 050 235 850
buurtzorg@blankenberge.be

Het Lokaal Bestuur Blankenberge garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet het Lokaal Bestuur Blankenberge geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen. Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningsprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen regels.

Vragen?

Heb je interesse in deze uitdaging? Bezorg ons dan tegen ten laatste 11 juli 2022 de gevraagde informatie. Daarna hoor je meer over de volgende stappen.