Open opdrachten

Misschien heb jij interesse in deze opdracht? 

Ontwikkelen van digitale informatiezuilen ter ondersteuning van Zorgzame Buurten

Het lokaal dienstencentrum De Bollaard wil digitale informatiezuilen bij de handelaars plaatsen om enerzijds de buurtbewoners te informeren, te sensibiliseren en om de verbondenheid in de buurt te versterken. Anderzijds moeten deze zuilen ook een kanaal zijn om de kwetsbare inwoners te bereiken.