Openbaar Domein

Bij de dienst Openbaar Domein kan je terecht met vragen, bemerkingen of suggesties betreffende het openbaar domein of partners die hierop actief zijn.

Concreet betreft dit zowel werken, openbare verlichting als riolering en bekkenbeheer. Ook voor vragen op bemerkingen betreffende het gemeentelijk beleid inzake afvalbeheer ben je er welkom.

Het loket is vanaf 1 mei 2019 gesloten.