Openbaar onderzoek ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 RSS

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024 loopt nog tot en met 1 oktober 2019.

De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voor te stellen uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, het stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, het inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten. Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli tot en met 1 oktober 2019.

Het plan is te raadplegen via de website van de OVAM.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het mailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019 15.36 u.