Openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) RSS

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

Dit mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 21 februari 2019.

Alle documenten kunnen worden gevonden op de website www.VLM.be.

Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht. 

Wie dat wil kan via een digitaal formulier dat te vinden is op de website van de VLM, een reactie indienen. 

Gepubliceerd op donderdag 27 december 2018 11.12 u.