Openbaar onderzoek waterbeheerplanning RSS

Nog tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan deze documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier. Je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt.

Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. 

Gepubliceerd op donderdag 27 december 2018 10.44 u.