Oproepingsbrief

In de oproepingsbrief staat het adres, het nummer en de openingsuren van het stembureau waar je moet stemmen. Ga op de verkiezingsdag naar het stembureau en neem je oproepingsbrief en de nodige identiteitsdocumenten mee. 

Nadat je hebt gestemd, krijg je de oproepingsbrief afgestempeld terug. 

Je kreeg geen oproepingsbrief of je bent die kwijtgeraakt?

Haal een nieuwe persoonlijke oproepingsbrief bij de dienst Bevolking in het stadhuis. 

De dienst Bevolking heeft tijdens de verkiezingen extra openingsuren:

  • op zaterdag 01 en 08 juni is de dienst open van 9 tot 11 uur.
  • Op zondag 09 juni van 08 tot 14 uur.

Wil je langskomen op een van deze openingsmomenten? Dan hoef je geen afspraak te maken.

Opgelet: Deze extra openingsmomenten zijn bedoeld om inwoners verder te helpen met alle informatie of vragen over de verkiezingen. Dat gaat van volmacht geven, tot het opvragen van een duplicaat van de oproepingsbrief (...).

Meer info

https://verkiezingen.fgov.be