Opslag en verkoop van vuurwerk

Wanneer is een vergunning noodzakelijk?

Voor de opslag en/of verkoop van feestvuurwerk is, in toepassing van de algemene reglementering op de springstoffen, een vergunning noodzakelijk vanaf een bepaalde hoeveelheid pyrotechnische sas aanwezig in het vuurwerk.

Onder pyrotechnisch sas wordt verstaan de hoeveelheid stoffen of scheikundige producten in vuurwerk die voor de effecten zorgen.

Soort vergunning

Indien de opslag van feestvuurwerk beperkt is tot 25 kg pyrotechnische sas dient de handelaar een opslagvergunning opslagplaats E - klasse 2 aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beschikt over een termijn van 4 maanden om een met redenen omklede beslissing te nemen. Gedurende deze periode wordt o.a. een onderzoek de commodo et incommodo georganiseerd en advies gevraagd aan de dienst springstoffen.

Voor een grotere opslag is de Bestendige Deputatie bevoegd en dient een opslagvergunning klasse 1 aangevraagd te worden.

Opslag van vuurwerk

In een winkelruimte moet de opslag van feest- en seinvuurwerk beperkt worden tot 4 kg erin vervatte pyrotechnische sas. De producten moeten reglementair verpakt worden en bewaard worden in een gesloten kast.

Een grotere hoeveelheid dient bewaard te worden in een afzonderlijk lokaal.