Parkeren

Op deze pagina vind je meer informatie over het parkeerbeleid in Blankenberge en als download het nieuw parkeerplan (vanaf 15 januari 2018).

Regelmatig dienen parkeerplaatsen vrijgemaakt te worden voor feestelijkheden, werken, het plaatsen van containers, verhuizingen,... Dit wordt tijdig gesignaleerd door middel van verkeersborden. Het wordt aangeraden zich daar dagelijks van te vergewissen om onnodige wegsleepkosten te vermijden.

Marktdagen

Parkeren is verboden op de Grote Markt tijdens de marktdagen van 3 uur tot 14.30 uur.
Marktdagen: iedere vrijdag gans het jaar door en iedere maandag van 15 mei tot 30 september. Voertuigen van foutparkeerders worden weggetakeld!