Parkeren op openbaar domein buiten weekends, feestdagen of schoolvakanties

Buiten weekends, feestdagen en schoolvakanties mag je overal (witte, rode, blauwe en donkerpaarse zones) gratis parkeren, behalve waar het verboden is door enige bepaling van het verkeersreglement.

Als download vind je het parkeerplan en het overzicht van de schoolvakanties.

Lichtpaarse zone – kortparkeren bezoekers stadhuis

Als bezoeker van het stadhuis kan je hier gebruik van maken. Hier mag je één uur staan mét parkeerschijf. Deze regeling is het ganse jaar door van toepassing van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 19 uur. Langparkeren met de parkeerkaart (bewoners en tweedeverblijvers) is in deze zone niet toegelaten. In het weekend valt deze zone onder ‘Blauwe zone - parkeerkaart’. Zonder parkeerkaart kan je er dan maximum 1 uur staan met de parkeerschijf.

Groene zone – laden en lossen

Moet je laden en lossen? Er zijn laad- en loskades voorzien in de Weststraat, P. Devauxstraat, P. Benoîtstraat en aan het Koning Leopold III-plein (kant ING-bank). Deze zone mag niet gebruikt worden voor langparkeren.

Voertuigen van personen met een handicap

Personen met een handicap die over een speciale parkeerkaart beschikken, zijn vrijgesteld van het betalend parkeren en kunnen ook onbeperkt parkeren in de blauwe zones. Deze parkeerkaart kan via de dienst Senioren, pensioenen en ondersteuning sociale zaken (SPOSZ) aangevraagd worden.

Op verschillende plaatsen in de stad zijn er ook voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Marktdagen

Parkeren is verboden op de Grote Markt tijdens de marktdagen van 3 uur tot 14.30 uur. Marktdagen: iedere vrijdag gans het jaar door en iedere maandag van 15 mei tot 30 september. Voertuigen van foutparkeerders worden weggetakeld!

Wens je meer info over het parkeerbeleid of heb je een (onterechte) retributie ontvangen?
Contacteer OPC (Paul Devauxstraat 16 – T 050 41 08 41 - www.parkeren.be/blankenberge) nabij het Koning Leopold III-plein.