Pensioenaanvraag in de gemeente

In de dienst Senioren, pensioenen en ondersteuning sociale zaken (SPOSZ) kan je terecht voor aanvragen voor een pensioen.

Aanvraag inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan personen ouder dan 65 jaar die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Om na te gaan of iemand recht heeft op de IGO, worden eerst alle bestaansmiddelen van de betrokkene in kaart gebracht. Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

Aanvraag overlevingspensioen

Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot/echtgenote de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen, berekend op basis van de beroepsactiviteit van zijn/haar overleden echtgenoot/echtgenote.

In het algemeen moet de langstlevende echtgenoot/echtgenote voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • Ten minste 45 jaar oud zijn
  • Minstens één jaar gehuwd zijn geweest op het ogenblik van het overlijden

Aanvraag pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot

Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen. Voor de jaren van de huwelijksperiode berekent de Federale Pensioendienst, op basis van de loopbaan van de ex-echtgenoot, alsof de aanvrager zelf die activiteit had uitgeoefend.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag neem je volgende documenten mee:

  • jouw identiteitskaart