Personeelsdienst

De personeelsdienst behandelt alle personeelsaangelegenheden, waaronder de loonsadministratie, aanwervingen, bevorderingen en selectieproeven.