Plaatsing strandcabines seizoen 2020 RSS

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen private strandcabines pas op latere datum geplaatst worden, mede omdat niet-essentiële verplaatsingen momenteel niet toegelaten zijn.

Plaatsing strandcabines

  • uitmeten strand: maandag 20 april 2020
  • plaatsen van strandcabines: vanaf zaterdag 25 april 2020

Er worden 5 weken voorzien voor de opbouw van de cabines.

De bagger- en suppletiewerken in de vaargeul en op het strand van Blankenberge zijn later begonnen dan voorzien. Bijgevolg zal het baggerstort, gelegen aan de zone dichtbij het staketsel, langer dan voorspeld nodig zijn om het strand van een toereikend banket te voorzien in het kader van het Masterplan Kustveiligheid AMDK.
Dit betekent dat de standplaatsen 1005 tot 1173 en 4001 tot 4177, niet voor 1 mei 2020 geplaatst kunnen worden.

Meest gestelde vragen 

Kan ik mijn strandcabine dit jaar eens niet zetten en dan volgend jaar dezelfde plaats behouden?

Neen, dat is helaas niet mogelijk. Opzeg is opzeg. Er kan wel een nieuwe aanvraag ingediend worden voor het seizoen 2021.

Kan ik een vergoeding/compensatie krijgen voor het feit dat mijn strandcabine minder lang op het strand heeft gestaan?

Neen, solidariteit van elke burger is een prioriteit en een noodzaak in deze tijden van crisis.

Ik kan mijn standplaats niet meer betalen? 

Gelieve je hiervoor te wenden tot de stadskas of tot de strandtoezichter (strandtoezicht@blankenberge.be).

Mogen we dit jaar langer op het strand staan?

Neen, op 4 oktober moeten alle strandcabines van op het strand verwijderd zijn (cfr. richtlijnen AMDK).

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020 10.38 u.