Plaatsing 'Strandconcessies' RSS

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Blankenberge brengt ter kennis dat er strandconcessies geplaatst worden voor het uitbaten van strandinrichtingen op het strand.

De concessies worden gegund na een openbare procedure met gunning bij opbod, voor de duur van 7 jaar.

Gepubliceerd op woensdag 11 september 2019 14.30 u.