Plaatsing zonnestoors

Voor het plaatsen van een zonnestoor, welke los hangt aan de gevel boven het openbaar domein, is enkel een toelating van het stadsbestuur vereist.

Procedure

De toelating tot plaatsing kunt u aanvragen op een daartoe voorzien formulier (zie bijlage), ook te bekomen op de Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.