Plaatsingskosten instelling

Mensen met een beperkt inkomen hebben soms onvoldoende financiële middelen om de plaatsingskosten in een instelling volledig te betalen.

Het OCMW van de gemeente waar u op het ogenblik van uw opname uw hoofdverblijfplaats in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister heeft staan, is bevoegd om de noodzakelijke steun (dagprijs + zakgeld) te verlenen.