Planet Youth

Planet Youth is een project om misbruik van alcohol en andere middelen terug te dringen bij jongeren.

De Planet Youth-methodologie verschilt van de traditionele methoden die vaak toegepast worden in preventiewerk. In plaats van rechtstreeks met adolescenten te praten en hen proberen te overtuigen over de feiten en fouten van drugs-, alcohol-, en tabaksgebruik, ligt de focus nu op samenwerkingen met steden en gemeenten, scholen, sportclubs, jeugdinstellingen (…). Dit uit zich in specifieke acties zoals bv. doelgerichte vrijetijdsactiviteiten die pogen om het middelengebruik bij jongeren af te remmen.