Bevraging

Centraal in het model is werken met concrete data. Hiervoor worden er regelmatig bevragingen afgenomen bij alle leerlingen van het 3e en 4e secundair onderwijs. Deze werden de eerste keer afgenomen in november 2021 en beantwoord door meer dan 95% van de leerlingen. De analyse van de resultaten gebeurt door het IJslands onderzoekscentrum de nadien worden het lokaal bestuur en haar partners hierover geïnformeerd. Op basis daarvan gaan we aan de slag voor het uitwerken van een actieplan.