Planet Youth: Blankenberge participeert als eerste Belgische stad RSS

Planet Youth is een grootschalig onderzoek dat zich richt op de levensstijl van jongeren en hun vrijetijdsactiviteiten. Het hoofddoel van het project is het misbruik van drugs en alcohol zo veel mogelijk terug te dringen bij jongeren.

Het lokaal bestuur Blankenberge en de lokale politiezone Blankenberge-Zuienkerke gingen een vijfjarige samenwerking aan met Planet Youth om een Planet Youth Guidance Program uit te werken in onze stad. Het bestuur participeert daarmee als eerste Belgische stad aan een grootschalig onderzoek dat zich richt op de levensstijl van jongeren en hun vrijetijdsactiviteiten.

Het hoofddoel van het project is om de kans op middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) en de verleiding daartoe zoveel mogelijk af te remmen en terug te dringen bij de Blankenbergse jongeren.

Eind november werd een grootschalige enquête afgenomen bij leerlingen van het 3e en 4e secundair. Over twee maand komt er een concreet actieplan.

Planet Youth?

Planet Youth is een project en onderzoek dat gebaseerd is op het Icelandic Primary Prevention Model, een op theorie gebaseerde benadering met bewezen effectiviteit bij het terugdringen van middelengebruik in IJsland.

De Planet Youth-methodologie verschilt van de traditionele methoden die vaak toegepast worden in preventiewerk. In plaats van rechtstreeks met adolescenten te praten en hen proberen te overtuigen over de feiten en fouten van drugs-, alcohol-, en tabaksgebruik, ligt de focus nu op samenwerkingen met steden en gemeenten, scholen, sportclubs, jeugdinstellingen (…). Dit uit zich in specifieke acties zoals bv. doelgerichte vrijetijdsactiviteiten die pogen om het middelengebruik bij jongeren af te remmen.

Naar IJslands voorbeeld

Het project heeft wortels in IJsland. Twintig jaar geleden merkten ze er een hoog gebruik van alcohol, drugs en tabak op bij jongeren. Om dat aan te pakken, kwam er een grootschalig onderzoek bij jongeren waarbij verschillende factoren werden onderzocht, zoals onder meer middelengebruik, de thuissituatie, de vrije tijdsinvulling, het geestelijke welzijn alsook de schoolomgeving (…).

Uit de evaluatie ontsprong een actieplan om enerzijds ouders meer te betrekken, maar ook om jongeren zoveel mogelijk bezig te houden. Scholen en sportclubs, maar ook het aanbod van de steden zelf en jeugdinitiatieven spelen een belangrijke rol in het terugdringen van risicogedrag zoals verveling en ‘rondhangen’. Het opzetten van diverse initiatieven leverde een drastische vermindering van middelengebruik op.

Dit project werd geëxtrapoleerd naar andere landen onder de noemer Planet Youth. Blankenberge is de eerste stad in België die hiermee start. Wereldwijd zijn er al honderden gemeenten en steden gestart met deze aanpak. 

Het lokaal bestuur wil de sociale en directe omgeving, maar ook de jongeren zelf, stimuleren en zo de factoren die tot kansarmoede leiden bij jongeren terugdringen. Door een verhaal van samenwerking te brengen met zowel de scholen als de vrijetijdssector (jeugdbewegingen, sportclubs, muziekacademie en –verenigingen) hoopt het stadsbestuur bij deze en volgende generaties duurzaam de vruchten te kunnen plukken in de strijd tegen middelenmisbruik.

Vragenlijst

Het project startte eind november met een vragenlijst die werd afgenomen bij alle leerlingen van het 3e en het 4e secundair in het Sint-Jozef – Sint-Pietercollege en het Maerlant Atheneum. Meer dan 95% procent van de leerlingen hebben de enquête ook effectief ingevuld.

Het IJslands onderzoekscentrum analyseert nu de resultaten en zal het bestuur meedelen welke concrete acties lokaal en dus in onze stad kunnen genomen worden samen met jongeren, ouders en nuttige partners. Over twee maanden komt er een actieplan.

Gepubliceerd op dinsdag 14 december 2021 17 u.