Planet Youth

Planet Youth is een project en onderzoek dat gebaseerd is op het Icelandic Primary Prevention Model, een op theorie gebaseerde benadering met bewezen effectiviteit bij het terugdringen van middelengebruik in IJsland.

De Planet Youth-methodologie verschilt van de traditionele methoden die vaak toegepast worden in preventiewerk. In plaats van rechtstreeks met adolescenten te praten en hen proberen te overtuigen over de feiten en fouten van drugs-, alcohol-, en tabaksgebruik, ligt de focus nu op samenwerkingen met steden en gemeenten, scholen, sportclubs, jeugdinstellingen (…). Dit uit zich in specifieke acties zoals bv. doelgerichte vrijetijdsactiviteiten die pogen om het middelengebruik bij jongeren af te remmen.

Het IJslandse preventiemodel zet in op vijf principes:

  1. Zet in op primaire preventie, gericht op het verbeteren van de sociale omgeving rondom jongeren.
  2. Leg de nadruk op actie vanuit de community (gemeenschap) en benader scholen als de centrale plek in een gemeente/wijk/dorp voor activiteiten ten behoeve van de gezondheid, ontwikkeling en levenssucces van kinderen.
  3. Verbind mensen in de gemeenschap en stel ze in staat om praktische beslissingen te nemen op basis van lokale, toegankelijke data en analyses van hoge kwaliteit.
  4. Breng onderzoekers, beleidsmakers, professionals uit de praktijk en mensen uit de gemeenschap samen om complexe problemen uit de praktijk op te lossen.
  5. Zorg voor een oplossing die qua omvang past bij de omvang van het probleem, waarbij de nadruk ligt op interventies en inzet op de lange termijn met middelen uit de gemeenschap.

Blankenberge is de eerste stad in België die hiermee start. Wereldwijd zijn er al honderden gemeenten en steden gestart met deze aanpak.