Samenwerkingen

Het lokaal bestuur wil de sociale en directe omgeving, maar ook de jongeren zelf, stimuleren en zo de factoren die tot kansarmoede leiden bij jongeren terugdringen. Door een verhaal van samenwerking te brengen met zowel de scholen als de vrijetijdssector (jeugdbewegingen, sportclubs, muziekacademie en –verenigingen) hoopt het stadsbestuur bij deze en volgende generaties duurzaam de vruchten te kunnen plukken in de strijd tegen middelenmisbruik.