Plannen- en vergunningenregister

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. De informatie wordt per kadastraal perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan op de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu en dient schriftelijk te gebeuren.

Er moet een retributie betaald worden bij de aflevering van deze informatie.