Premie voor het aanpassen, verbouwen of bouwen van handelszaken in functie van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Indien je een bestaande of nieuwe handelsruimte toegankelijk maakt voor andersvaliden (rolstoelgebruikers) door ten minste de inkomdeur aan te passen en de inkomdorpel te verlagen of te voorzien van een helling binnen de rooilijn, kan je onder bepaalde voorwaarden een toelage van het stadsbestuur ontvangen.

Voor wie?

De toelage is aan te vragen door de bouwheer die de werken uitvoert en bekostigt. Het kan zowel gaan om de uitbater van de handelszaak, de eigenaar van het gebouw of de bouwheer.

Procedure

De aanvraag tot betoelaging moet aan het college van burgemeester en schepenen gericht worden ofwel afgegeven worden bij de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Als download vind je het subsidiereglement en aanvraagformulier.

Meer info

De toelage, die per geval slechts éénmaal per handelszaak verkregen kan worden, bedraagt forfaitair € 1.250 per aard van de werken.