Financiële tussenkomst voor de aanpassing van de woning van ouderen en personen met een handicap

Bent u bejaard of hebt u een handicap, dan kunt u een gemeentelijke financiële tegemoetkoming aanvragen voor het aanpassen van de woning.

Het gaat om aanpassingen die het comfort en de veiligheid verhogen zoals goede verlichting, hellende vlakken in plaats van drempels, leuningen aan de trap, werkbladen, laden en kasten op een handige hoogte, handgrepen aan bad, douche en toilet, antislipmatjes, brede deurenopeningen, toilet en badkamer binnenshuis, het ombouwen van de garage tot bad- of slaapkamer, ...

Voorwaarden

De aanpassingen verhogen het comfort en de veiligheid en maken zelfstandig wonen mogelijk.