Premie duurzaam saneren

De premie voor duurzaam saneren beoogt woningen toekomstgericht en energiebewust te saneren, de CO2-uitstoot te reduceren en het op een duurzame manier verbeteren van de kwaliteit van de woning.

Als download vind je het volledige subsidiereglement en de aanvraagformulieren (voor eengezins- en meergezinswoningen).