Preventiedienst

De preventiedienst staat in voor acties met betrekking tot druggerelateerde maatschappelijke overlast, sociale overlast, inbraakpreventie, gauwdiefstal, fietsdiefstal en cybercriminaliteit en radicalisme. Ook staat de dienst in voor maatschappelijke begeleiding, coördinatie van sociale projecten (samenwerking CKG Kapoentje, CAW Regio Brugge, 't Scharnier) en voor de gemeenschapswachten.