Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, de schoolrekening te betalen,... kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.