Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijk werker u helpt bij het zicht krijgen op, het beheren en afbouwen van uw schulden.

Een maatschappelijk werker kan u helpen bij het oplijsten van de bedragen, contact opnemen met de schuldeiser, afbetalingsplannen opstellen en regelen, enz. Dit kan gaan om bijvoorbeeld energieschulden, huurschulden, kredieten, enz.

Deze hulpverlening kan samengaan met budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be

Voorwaarden

 • U heeft onvoldoende zicht op de bedragen die u verschuldigd bent aan de schuldeiser(s).
 • U twijfelt of de facturen wel correct zijn.
 • U heeft hulp nodig bij het afbetalen van uw schulden.

Procedure

 • Neem contact op met het OCMW en geef aan dat u een vraag rond schuldbemiddeling hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker bekijkt welke dienstverlening van het OCMW het meest passend is voor uw situatie. U kan zelf beslissen of u wilt ingaan op dit voorstel.

Bedrag

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van de schulden die u heeft bij (een) schuldeiser(s) en eventuele afbetalingsplannen als u deze heeft.
  • Facturen (en eventueel herinneringen) waarover u vragen heeft of die u niet kan betalen.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere zaken kan vragen om te bezorgen.