Ontlenen materiaal jeugdwerk en jeugdwerkactiviteiten

Vraag online het nodige materiaal aan

  • De jeugdraad ontleent een badgemachine met bijhorende badges. De badges kosten een 0,50 euro per stuk. De waarborg voor het gebruik van de badgemachine bedraagt 250 euro.
  • De jeugdraad ontleent een beamer, een scherm en een bijhorend projectietafeltje. De huurprijs hiervoor bedraagt 20 euro. De waarborg voor het gebruik van het materiaal bedraagt 250 euro.

Alle informatie hieromtrent vind je bij de jeugddienst.