Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en 14 dagen en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte dient te gebeuren door de aanstaande echtgenoten of door een van hen (als een van de aanstaande echtgenoten de aangifte doet, moet hij/zij een schriftelijk bewijs meebrengen waaruit de instemming van de andere aanstaande echtgenoot met de aangifte blijkt).

U moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en/of niet-Belgen moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)
  • akte de coutume

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen en de eventuele legalisatie voorafgaand.

De vereiste documenten variëren volgens de specifieke situatie! U neemt daarom best contact op met de dienst Burgerlijke stand.