Advies over brandpreventie in uw woning

U kunt bij de brandpreventieadviseur terecht voor een advies over de brandveiligheid van uw woning. De brandpreventieadviseur komt bij u thuis langs en geeft u een advies op maat.

De brandpreventieadviseur geeft bv. aan waar u best een rookmelder of branddeken hangt of hoe u veilig uw woning kunt verlaten bij brand.

De aangeboden diensten zijn gratis en zonder verplichting.

Voorwaarden

Het gaat hier om een eengezinswoning of een appartement.

Voor brandpreventieadvies met betrekking tot andere types van gebouwen (inclusief gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen) moet je je ook richten tot de bevoegde hulpverleningszone. Dit advies is in de meeste gevallen niet gratis.

Procedure

U vraagt het advies aan via de lokale brandweer of via de website speelnietmetvuur.be.

Uitzonderingen

Opgelet: dit advies vervangt niet het advies of het verslag dat de brandweer verleent bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning of dergelijke.