Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Bij een overlijden kan eenieder een concessieaanvraag indienen bij de gemeente. De gemeenteraad stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast.

De stedelijke begraafplaats in de Scharebrugstraat voorziet de volgende wijzen van begraven waar een concessie mogelijk is:

  • graf in volle grond,
  • grafkelder,
  • urnenkelder of urnenveld,
  • columbarium.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies verkrijg je bij de begrafenisondernemer (of bij de dienst burgerlijke stand in het stadhuis).

De concessietermijn start op de datum van begraving. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

De gemeenteraad stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.