Huisnummer

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur.

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Het stadsbestuur is exclusief bevoegd voor het toekennen van huisnummers op het grondgebied van Blankenberge. Een huisnummer wordt toegekend d.m.v. de omgevingsvergunning.

Appartementsnummers

Nieuwe appartementsnummers worden steeds toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Hernummeringen

Naar aanleiding van een nieuw project ontstaan soms onbebouwde percelen waarvoor geen huisnummer meer beschikbaar is in de straat. In dat geval is het stadsbestuur soms genoodzaakt de straat, of een gedeelte ervan, te hernummeren. Niettemin probeert het stadsbestuur hernummeringen te vermijden door toezicht op de huisnummering en door vooruit te zien op toekomstige plannen en bouwprojecten.