Premie infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt en vermijdt dat het regenwater samen met het afvalwater in de riolering terecht komt. U kan de infiltratievoorziening ofwel bovengonds ofwel ondergronds plaatsen: bovengronds kan dit via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis.

Wie een infiltratievoorzing plaatst, kan hiervoor een premie ontvangen.

Als download vindt u het subsidiereglement en aanvraagformulier.