Dringende steun in noodsituaties

Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand,... dan kan u dringende steun krijgen. U kan enkel dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • U hebt de steun hoogdringend nodig
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure

  • U vraagt de dringende steun aan bij het OCMW
  • Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kan krijgen.

Wat meebrengen

  • identiteitsdocumenten
  • bewijs van een éénmalig of dringend tekort bijvoorbeeld rekeninguittreksels, factuur,...