Kaphout afvoeren

Kaphout is onverwerkt hout van gevelde bomen. Kaphout kunt u naar het recyclagepark brengen.