Weststraat: vordering werken

Na enige vertraging door de koude temperaturen en onderzoek naar enkele oude kabels die werden aangetroffen op het kruispunt van de Weststraat met de Molenstraat-Generaal Lemanstraat komt de aanleg van de nieuwe riolering op snelheid.

De rioolaansluiting in de Generaal Lemanstraat vergt evenwel meer werk dan verwacht waardoor het nog enkele weken zal duren voordat deze straat kan worden afgewerkt en vrijgegeven voor het verkeer.

Op het kruispunt van de Molenstraat werden intussen alle voorzieningen ondergronds aangebracht en wordt op vrijdag 22 februari 2019 gestart met de aanleg van een tijdelijke verharde weg om het verkeer komende uit de Molenstraat via de Weststraat naar de Van Maerlantstraat te leiden.

Pas nadat een praktijkproef aantoont dat voertuigen deze bocht kunnen maken, kan het kruispunt met de Langestraat worden aangepakt.

Momenteel situeert de aanleg van de nieuwe riolering zich nabij het kruispunt van de Langestraat. Door de beperkte breedte waarin 3 rioolstrengen dienen aangelegd te worden (1x regenwaterafvoer en langs de woningen telkens een vuilwaterafvoer) is de ruimte voor aangelanden en passanten beperkt.
We vragen dan ook om deze zone voor te behouden voor de aangelanden. Passanten kunnen via de Grote Markt of het Manitobaplein de werfzone grotendeels vermijden.

In het wegdeel tussen de Langestraat en de Zeedijk plannen de nutsmaatschappijen om in de komende weken nog enkele voorbereidende werken uit te voeren. Fluvius zal vanaf 11 maart 2019 een bijkomende kabel ondergronds brengen tussen de Vissers- en Breydelstraat (even huisnummers). Tevens wordt de bekabeling voor de nieuwe openbare verlichting bevestigd aan de gevel van de woningen.